Notaria en L’Hospitalet

Telf: 93 653 75 93

BENVINGUTS

Què és un notari

Els notaris són alhora funcionaris públics i professionals del Dret. Com a funcionaris exerceixen la fe pública notarial, que empara un doble contingut:

 • En l’esfera dels fets:
  L’exactitud dels quals el notari veu, sent o percep pels seus sentits (per exemple acta notarial de missatges de whats app o un altre exemple seria la carta d’invitació a un estranger).

 • En l’esfera del dret:
  L’autenticitat i força probatòria de les declaracions de voluntat de les parts en l’instrument públic redactat conforme a les lleis (per exemple una compravenda o un poder).

NOTARIA

Missió del notari

Els notaris com a professionals del dret tenen la missió d’assessorar a qui els requereixen i aconsellar-los els mitjans jurídics més adequats per a l’assoliment dels fins lícits que aquells es proposen assolir, com per exemple:
el correcte assessorament fiscal que pot prestar el notari.

PARA IR A LA NOTARÍA

Documentos

Sempre ha de portar amb si: DNI, passaport, NIE, o carta d’identitat. A més si actua com a representant: còpia autoritzada del poder que acredita la seva representació. La resta de documentació a aportar dependrà del negoci de què es tracti, de la qual cosa li informarà degudament nostre equip.

PROFESSIONALITAT

Què oferim

Oferim el servei tradicional i propi del notari, com a fedatari públic i professional del dret.

SERVEIS

Notaria en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 • Actes notarials

 • Compravendes

 • Préstecs i crèdits amb o sense hipoteca o una altra garantia

 • Donacions

 • Poders

 • Poders Preventius

 • Poders per viatjar i altres tipus de poders i autoritzacions.

 • Constitució de societats, augment, reducció de capital social, compravendes de participacions socials, canvi de domicili social, canvi de denominació social, i altres assumptes societaris i mercantils.

 • Testaments

 • Herències

 • Capitulacions matrimonials
 • Constitució d’unions de fet o parelles de fet.

 • Pòlisses i documents bancaris

 • Contractes en general

 • Legitimacions i testimonis

 • Tramitació i gestió d’escriptures públiques

 • Assumptes de propietat horitzontal

 • Declaracions d’obra, agrupacions, segregacions, divisions i altres modificacions de finques.

ON ESTEM

Notaria
María del Mar
Illueca Oltra

 • Avinguda del Carrilet 87
  08902   l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
 • mmillueca@correonotarial.org
 • 936 537 593
 • (Fax)  93 296 58 14

H O R A R I

Dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 h. – 16:00 a 19:00 h.
Divendres de 9:00 a 15:00 h.

936 537 593

TRUCAR ARA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Notaria

IMPUESTO DE AJD EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Per |22 Octubre, 2018|Articles|Comentaris tancats a IMPUESTO DE AJD EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

IMPUESTO DE AJD EN LOS  PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS:   En caso de otorgar una escritura de préstamo hipotecario, se devenga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados , cuota variable, según el artículo 31.2 de la LITPYAJD.  El [...]

Veure més notícies

CONTACTE

Notaria Mª del Mar Illueca Oltra

Si vol contactar amb nosaltres deixi’ns un missatge i li diem
el més aviat possible, estem encantats d’atendre’l.

*Camps requerits.

He llegit i accepto la política de privacitat