Quan vagi a la Notaria SEMPRE ha de portar amb si:

  1. DNI, passaport, NIE, o carta d’identitat

A més si actua com a representant:

  1. Còpia Autoritzada del Poder que Acredita la seva representació.

La resta de documentació a aportar dependrà del negoci de què es tracti, de la qual cosa li informarà degudament nostre equip.

Consulteu-nos