• Per garantir que el negoci que signa s’adequa a la llei.
  • Per tenir la tranquil·litat que qui transmet és realment el titular.
  • Per rebre el millor assessorament fiscal i amb això trobar, dins de la llei, la solució més rendible per aconseguir la finalitat lícit perseguit.
  • Per tenir la garantia que algú vetlla pels seus drets com a consumidor i usuari.
  • Per assegurar que, en cas d’incompliment de l’altra part, pugui demanar directament l’execució del contracte, en ser la escriptura publica un títol executiu, i amb això evitar judicis sobre l’autenticitat de les signatures dels contractants, sobre si hi va haver o no pagament del preu, etc.
  • Per poder, si escau, inscriure el seu document en el Registre de la Propietat, Mercantil o de Béns Mobles, i amb això guanyar publicitat davant de tots, ja que llevat d’excepcions legalment taxades, només pot accedir a aquests registres documents públics.
  • Per tenir un assessorament GRATUÏT adequat a les necessitats de cada client.